alexametrics

Pilihan Terpopuler News Lifestyle Indeks

Ini Ayat Alquran yang Menyebutkan Perintah Umat Muslim Wajib Menutup Aurat

Budi Arista Romadhoni Senin, 13 September 2021 | 18:45 WIB

Ini Ayat Alquran yang Menyebutkan Perintah Umat Muslim Wajib Menutup Aurat
Ilustrasi wanita muslim hijab membaca alquran. Menutup aurat menjadi kewajiban bagi umat muslim. (elemen envato)

Menutup aurat menjadi kewajiban bagi umat muslim

SuaraSurakarta.id - Menutup aurat menjadi kewajiban bagi umat muslim. Tidak hanya wanita, tetapi laki-laki pun juga diwajibkan menutup auratnya. 

Diketahui menutup aurat merupakan salah satu perintah Allah pada umatnya.

Salah satu tujuan perintah menutup aurat adalah menghindarkan fitnah dari lawan jenis.

Perintah menutup aurat ini juga telah ditegaskan di dalam beberapa surat di dalam Al-Quran berikut:

Baca Juga: Ini Pengakuan Penjual Petasan Dibungkus Kertas Alquran; Saya Beli dari Pedagang Keliling

QS An-Nur ayat 31

Wa qul lil-mu`minati yagdudna min abarihinna wa yafana furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara min-ha walyadribna bikhumurihinna 'ala juyubihinna wa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna au aba`ihinna au aba`i bu'ulatihinna au abna`ihinna au abna`i bu'latihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhawatihinna au nisa`ihinna au ma malakat aimanuhunna awittabi'ina gairi ulil-irbati minar-rijali awit-tiflillazina lam yaz-haru 'ala 'auratin-nisa`i wa la yadribna bi`arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinn, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal-mu`minuna la'allakum tuflihun

Artinya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

QS Al A’raf ayat 26

Baca Juga: Astagfirullah, Lembaran Alquran Dijadikan Petasan

Ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasay yuwari sau`atikum warisya, wa libasut-taqwa zalika khair, zalika min ayatillahi la'allahum yazzakkarun

Artinya:

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. Dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

QS Al Ahzab Ayat 59

Ya ayyuhan-nabiyyu qul li`azwajika wa banatika wa nisa`il-mu`minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinn, zalika adna ay yu'rafna fa la yu`zain, wa kanallahu gafurar rahima

Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menutup aurat memang menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Itulah beberapa ayat yang menjelaskan tentang perintah menutup aurat. Semoga kita bisa melakukannya dan tetap istiqomah dalam pelaksanaannya. [Hillary Sekar Pawestri]

Baca Juga

Komentar

Berita Terkait